top of page

Chương trình khách hàng trung thành

Nhận điểm và đổi phần thưởng

 1. 01

  Đăng ký

  • Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

 2. 02

  Kiếm điểm

  • Purchase a product

   Nhận 1 điểm cho mỗi $1 chi tiêu

  • RSVP to an event

   Nhận 10 điểm

  • Buy a ticket

   Nhận 1 điểm cho mỗi $1 chi tiêu

  • Order a plan

   Nhận 1 điểm cho mỗi $1 chi tiêu

  • Sign up to the site

   Nhận 50 điểm

 3. 03

  Quy đổi phần thưởng

  • 10% off all store products

   10 Điểm = Giảm giá 10% mặt hàng có giá thấp nhất trong giỏ hàng

  • 10% off all events

   10 Điểm = Giảm giá 10% mặt hàng có giá thấp nhất trong giỏ hàng

  • 20% off all store products

   20 Điểm = Giảm giá 20% mặt hàng có giá thấp nhất trong giỏ hàng

  • 20% off all events

   20 Điểm = Giảm giá 20% mặt hàng có giá thấp nhất trong giỏ hàng

  • 15% off all events

   15 Điểm = Giảm giá 15% mặt hàng có giá thấp nhất trong giỏ hàng

  • 15% off all store products

   15 Điểm = Giảm giá 15% mặt hàng có giá thấp nhất trong giỏ hàng

*To redeem your points, follow the steps below:

 1. Sign in to your GCRR account.

 2. Click "My Rewards" under your profile.

 3. Click one of the "Redeem Points" buttons

*Rewards members can only redeem 10, 15, or 20 points off of one product or one event ticket per transaction. Reward points cannot be applied to society memberships, services, certification memberships, or certification programs.

bottom of page